Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
24°C
Powróć do: strona główna

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU

w okresie występowania stanu epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce

 

§ 1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzeń, zajęć artystycznych oraz imprez w pomieszczeniach i  plenerowych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku w trakcie pandemii SARS-COV-2 w Polsce.

2. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku oznacza akceptację Regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku: www.mgokbuk.pl

3. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.

4. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

§ 2

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃARTYSTYCZNYCH/ IMPREZ KULTURALNYCH

1. Udział widzów w wydarzeniu/imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) zakrywania ust i nosa przez widzów,

b) zachowania dystansu m.in. 1,5 metra,

c) braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

2. Podczas wydarzenia/imprez należy zachować odległość pomiędzy uczestnikami zgodną
z aktualnymi rządowymi obostrzeniami, które dostępne są na stronie www.gov.pl.

3. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.

4. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę, jeśli jest ona wymagana przez obowiązujące rządowe obostrzenia, które są dostępne na stronie www.gov.pl

5. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania się do wskazań
 i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za wydarzenie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczenia na teren wydarzenia liczbę osób zgodną z limitami określonymi przez rządowe wytyczne dostępne na stronie www.gov.pl. Ochrona lub pracownicy MGOK będą kontrolować ilość uczestników. Jeśli na terenie wydarzenia będzie już komplet uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kolejnych osób na wydarzenie/imprezę.

7. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami
z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności.

8. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.

9. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

10. W przypadku przekroczenia określonego rozporządzeniem limitu osób, które mogą wejść do obiektu, organizator nie ma prawa wpuścić innych osób niż zaszczepione, które nie
są wliczane do limitu. W takiej sytuacji może uzależniać wpuszczenie kolejnych osób od wyrażenia przez nie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych i/lub skanowanie certyfikatu. Organizator wydarzenia/imprezy ma bowiem do czynienia z czymś ponadstandardowym, a żeby z tego skorzystać, trzeba przedstawić informacje, które ma tylko zainteresowana osoba. Normą jest tutaj wpuszczanie osób do określonego prawem limitu, a czymś dodatkowym tych, które do tego limitu nie są wliczane.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) w żadnym razie nie uprawnia Organizatora wydarzenia do wydawania poleceń publiczności w zakresie udzielenia informacji o zaszczepieniu. Organizator jest zobowiązany do prowadzenia działalności wyłącznie w granicach określonych limitami. Posiada zatem prawo poinformować swoich odbiorców o możliwości dobrowolnego okazania przez nich paszportu lub udostępnienie informacji o zaszczepieniu, co pozwoli na skorzystanie
z organizowanego wydarzenia/imprezy kulturalnej. W przypadku braku takiej zgody organizator jest obowiązany odmówić wpuszczenia na teren wydarzenia/imprezy kulturalnej, jeżeli miałoby to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu osobowego. Okazanie paszportu lub udzielenie informacji o zaszczepieniu jest w takim przypadku prawem, a nie obowiązkiem odbiorcy.

11. Jeśli aktualne rządowe obostrzenia tego wymagają, warunkiem udziału w wydarzeniu/imprezie jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ/IMPREZ  ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

1. Na terenie wydarzenia/imprezy organizowanej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku uczestnicy są zobowiązani do zachowania między sobą odległości wymaganych aktualnymi rządowymi obostrzeniami, które dostępne są na stronie www.gov.pl.

2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować wymagany dystans od innych, niespokrewnionych uczestników.

3. Uczestnik przed wejściem na teren imprezy zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni w punkcie do tego wyznaczonym przez organizatora.

4. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę, jeśli jest ona wymagana przez obowiązujące rządowe obostrzenia.

5. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

6. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.

7. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np. na pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).

9. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dlaorganizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-wtrakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS CoV-2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARSCoV-2 brała udział w organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie wydarzeniu artystycznym.

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku z siedzibą przy ul. Dobieżyńskiej 27, 64-320 Buk, adres e-mail: dyrekcja@mgokbuk.pl.

2. W sprawie swoich danych osobowych można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: dyrekcja@mgokbuk.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania

a) Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażonąSARS-CoV-2,

b) Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: − art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), − wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, każdej osobie przysługują następujące prawa:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania ich sprostowania,

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

7. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres email: mgok@mgokbuk.pl lub listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

9. Każdej osobie, która uzna, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

11. Dane osobowe zebrane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.