O nas

Kilka słów o MGOK w Buku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ma swoją siedzibę w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 27, w Parku Harcerza (dawniej Park Sokoła). Park jest miejscem gdzie odbywa się większość plenerowych imprez kulturalnych.
W budynku administrowanym przez MGOK mieszczą się również: Ośrodek ZHP w Buku oraz filia Powiatowej Poradni Psychologicznej. W parku znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca pierwszych bukowian rozstrzelanych w mieście przez hitlerowców - Franciszka Górczaka i Teofila Matyasika. Na terenie parku wydzielony jest teren , na którym znajduje się strzelnica. Gospodarzem i opiekunem strzelnicy jest Liga Obrony Kraju, prężnie działający Klub Oficerów Rezerwy -obecnie zwany Klub Żołnierzy Rezerwy. Tutaj odbywają się według stałego programu zawody strzeleckie.

Funkcjonują zespoły o różnorodnym charakterze:

  • Warsztaty Artystyczno- Plastyczne dla dzieci - zajęcia prowadzone przez instruktora E. Fiksińską 1 raz w tygodniu /wtorek /.
  •  Ognisko Muzyczne i Studio Piosenki – nauka gry na instrumentach : fortepian, akordeon, elektroniczne instrumenty klawiszowe, śpiew solowy - zajęcia odbywają się w różne dni tygodnia z nasileniem na piątek i sobotę. Zajęcia prowadzą: J. Darmonos, D. Starosta.
  • Zajęcia Muzyczno- Ruchowe – zajęcia prowadzone przez instruktora M. Kluj 1 razy w tygodniu /czwartek/ w dwóch grupach wiekowych.
  • Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” - zajęcia dla uczestników pod kierunkiem instruktora St. Króliczka - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu / wtorki i piątki / w Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie.
  • Kapela Ludowa – w składzie 5-cio osobowym ćwiczy pod kierunkiem St. Króliczaka 1 raz w tygodniu w WDK w Dobieżynie.
  • Dziecięcy zespół folklorystyczny „Małe Złote Kłosy” – zajecia odbywają się 2 razy w tygodniu /wtorki i piątki / w WDK w Dobieżynie pod kierunkiem instruktora St. Króliczaka.
  • Kapela podwórkowa „JUNKI Z BUKU” - ćwiczy pod kierunkiem instruktora St. Króliczaka, zajęcia 1 raz w tygodniu /czwartki/ w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie.
  • Zespół kameralny „Amici Canti" - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu /wtorek i czwartki/, prowadzący L.Górka.
  • Pracownia Modelarstwa i majsterkowania - zajęcia prowadzi M.Kamiński 1 raz w tygodniu /poniedziałek/.