Przetargi i Ogłoszenia o zamówieniach

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY
SPORTOWEJ W PARKU HARCERZA W BUKU - ETAP I---------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY
SPORTOWEJ W PARKU HARCERZA W BUKU - ETAP II


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZETARG NIEOGRANICZONY: PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY SPORTOWEJ W PARKU HARCERZA W BUKU - ETAP I

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Projekt architektoniczo-budowlany
4. Opis techniczny zagospodarowania terenu
5. Wizualizacja
6. BIOZ
7. Przedmiar robót
8. SSTWiORB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY SPORTOWEJ W PARKU HARCERZA W BUKU - ETAP II

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Projekt architektoniczo-budowlany
4. Opis techniczny zagospodarowania terenu
5. Wizualizacja
6. BIOZ
7. Przedmiar robót
8. SSTWiORB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI TERENOWEJ NA TERENIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU II

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa
  4. Przedmiar robót
  5. SSTWiORB

>>>Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania<<<

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI TERENOWEJ NA TERENIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU  

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja projektowa

SSTWiORB

Przedmiar robót 

 

>>>Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania<<<