Kontakt z MGOK BUK

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU
ul. Dobieżyńska 27, 64 - 320 Buk
tel. 061 8140 121

www.mgokbuk.pl
e-mail: dyrekcja.mgokbuk@gmail.com ; mgokbuk@o2.pl

nr konta : 35 1020 4144 0000 6102 0007 0557
NIP: 7881404786

W skład kadry Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku wchodzą:

  • p.o.Dyrektor: Agnieszka Skałecka
  • Główny Księgowy – Danuta Rokus
  • Instruktor – Paweł Króliczak
  • Instruktor – Ewa Szurkowska
  • Instruktor, sekretariat - Marta Lemańska
  • + instruktorzy godzinowi i pracownicy obsługi

ZAPRASZAMY:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 - według harmonogramu zajęć

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
W soboty i niedziele MGOK czynny zgodnie z harmonogramem zajęć i odbywającymi się imprezami

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku jest wydawcą miesięcznika „Kosynier Bukowski”:

Redaktor Naczelny – Hubert Wejmann

Skład zespołu redakcyjnego - Hubert Wejmann, Monika Błaszczak- Mańkowska
Reklamy i ogłoszenia – Paweł Króliczak
Kolportaż – Paweł Króliczak

e-mail: kosynierbukowski@poczta.fm