ZAJĘCIA TEATRALNE

Prowadzący: Renata Wesołek

Zajęcia odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku ul. Dobieżyńska 27

środa w godzinach

  • 16:00 – 17:30

Dziecko, szczególnie w wieku szkolnym, ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach. Odczuwa silną potrzebę fikcji i fantastyki, mocno przeżywa wartości moralne, takie jak dobro i zło. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć. Odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym.

Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Rozwija także pamięć wzrokowo-słuchową.