POWSTAŃCZE STRZELANIE W HOŁDZIE POWSTAŃCOMWLKP. ZIEMI BUKOWSKIEJ

powstańcze strzelanie